1/5/10

Una funció mínima en el llenguatge poètic

acubar

conhort

sevícia

tofuda