25/4/09

Una funció mínima en el llenguatge poètic