24/4/11

Hermeneia

Per fer una juguesca poètica amb els intermínims de Ramon Dachs