9/10/10

Una funció mínima en el llenguatge poètic

gregaris

damnar-se

tolir-se

blasó