6/3/10

Una funció mínima en el llenguatge poètic

roïssos

colp

mesella

vetust