3/10/09

Una funció mínima en el llenguatge poètic


rull

trespol

ablamar

engospa