9/1/08

Poetes catalans. Marc Masdeu.

MARC MASDEU. Els Escalfadors. 2004.


La competició original

La competició no era entre ella i jo...

(l'agressió brusent de la intel·ligència
escantonada a cops de peu
procedia a esculpir altres fantasmes:

s'imposava la variable invariable,
els terminis vençuts,
l'almoina estèril,
el silenci cornut.)

La competició érem ella i jo,
no podia existir sense nosaltres;
com gairebé res. Perquè no som més
que el punt i seguit després de la mort
que es reprodueix a cada desig
impossible perquè sí.