27/8/11

Una funció mínima en el llenguatge poètic

Deixondida

Blens

Depassa

Furtada