6/8/11

Una funció mínima en el llenguatge poètic

Subverteix

Davall

Ful

Malanança