9/4/11

Una funció mínima en el llenguatge poètic

vult

prompte

malanança

calc