18/12/10

Una funció mínima en el llenguatge poètic

reviscolat


capcota


arraulir-se

poeta