23/10/10

Una funció mínima en el llenguatge poètic

atribolada

braveja

verrim

lesiu