16/10/10

Una funció mínima en el llenguatge poètic

ampit

espasticitat

apregona

larvada