18/9/10

Una funció mínima en el llenguatge poètic

occir

solquen

a tota tesa

rellent