12/6/10

Una funció mínima en el llenguatge poètic

vantant-se

agònic

esplet

reviscolat