5/6/10

Una funció mínima en el llenguatge poètic

veleja

beutat

foscúria

dellà