29/5/10

Una funció mínima en el llenguatge poètic

atàvic

endergues

biaix

barjaula