8/5/10

Una funció mínima en el llenguatge poètic

desori

dicció

martingala

servar