3/9/11

Una funció mínima en el llenguatge poètic

Esgarria

Recer

Sotgen

Bancal