24/4/10

Una funció mínima en el llenguatge poètic

baldament