10/4/10

Una funció mínima en el llenguatge poètic

fementits

vogar

folga

desimbolt