9/1/10

Una funció mínima en el llenguatge poètic


maldant

vagarosa

mimètica

mixtura