25/1/10

Gramàtica de dilluns

Notícies alternes d’un dia gris passen per despatxos vitris, amb converses buides ignorant els somnis aliens.
Dins el sistema, dilluns és A però demà potser serà B2; optes per callar, vetllant les incerteses, dolçament covard.