24/10/09

Una funció mínima en el llenguatge poètic