26/9/09

Una funció mínima en el llenguatge poètic


abissal

ignota

avarar

malura