21/3/09

Una funció mínima en el llenguatge poètic


closa

erm

lassar

neulit