24/1/09

Una funció mínima en el llenguatge poèticignar

flegma

vogir

giràndola