11/10/08

Una funció mínima en el llenguatge poètic