27/9/08

Una funció mínima en el llenguatge poètic