11/6/11

Una funció mínima en el llenguatge poètic

regatejant

vult

malanança

espireig