30/10/10

Una funció mínima en el llenguatge poètic

rúfol

dicteris

entollada

enrunar-se