2/10/10

Una funció mínima en el llenguatge poètic

gregari

esplet

tolir-se

embulla