7/8/10

Una funció mínima en el llenguatge poètic

atiplada

feredat

engronses

embriac