31/7/10

Una funció mínima en el lllenguatge poètic

errívola

acarar

torb

embull