24/7/10

Una funció mínima en el llenguatge poètic

motar

meno

malvestat

galdosa