22/5/10

Una funció mínima en el llenguatge poètic

bresin

fogar

venust

gasòfia