5/9/09

Una funció mínima en el llenguatge poètic


espigolar

nimi

lacerar

iridescent