2/4/09

Poesies


Vainilla


En el més bell guariment

dorms tancada en una beina

entre remors de perfecció.

Ets la poeta de l’aroma,

conscient que el teu rastre

jau sobre una terra somiada.