22/1/08

...

Un poema no significa, és.


Archibald MacLeish